Prvi strokovni posvet je zaključen – uspešno in navdušujoče!

Konferenčni center City hotela v Mariboru je bil zadnji vikend v mesecu maju prizorišče 1. nacionalnega strokovnega posveta ŠOLA IN MUZEJI.

 

Najbrž bo šele čas pokazal, kakšne sledi je za seboj pustil posvet tako za muzejske pedagoge/kustose, kakor tudi za udeležene iz šol oziroma vrtcev. Iz analize anket ter iz številnih komunikacij tekom izvedbe posveta pa je nedvomno bilo zaznati obilo pozitivnih občutkov in medsebojnega navdušenja s strani udeležencev. Le-ti so poudarjali predvsem:

  • zanimivost in aktualnost predstavljenih referatov, plakatov in delavnic,
  • inovativnost in kreativnost mnogih predstavljenih muzejsko-pedagoških projektov in dobrih praks,
  • njihovo praktično in konkretno naravnanost ter uporabnost v neposredni praksi,
  • potrditev lastnih praks in pristopov,
  • željo in ambicijo po tesnejšem medsebojnem povezovanju in izmenjavi izkušenj, pogledov, pristopov …

 

Kot dodaten »produkt« posveta so organizatorji pripravili obsežen e-zbornik z objavljenimi referati, predstavitvami plakatov oziroma prikazov delavnic. Prebiranje le-tega bo bralcu predstavljalo ne samo vpogled v bogato aktualno muzejsko/pedagoško dogajanje na Slovenskem, temveč tudi morebiten navdih in izziv za lastno pedagoško prakso.

Celoten zapis o izvedbi ter nadaljnjih vizijah glede posveta pa si lahko ogledate v članku, ki je izšel v zadnji dvojni številki revije EDUCA.

 

Še enkrat pa se organizatorji zahvaljujemo vsem udeleženkam in udeležencem za enkratno strokovno druženje in izmenjavo čudovitih dobrih praks in pogledov na muzejsko pedagogiko !

Tukaj si lahko ogledate fotogalerijo dogodka, pripravili pa smo tudi video povzetek dogajanja.