Novice

Okviren konferenčni program 2019

Za vas smo pripravili  okviren konferenčni program  v katerem  boste našli osnovne informacije o konferenci, o  lokaciji in terminu izvedbe, o  vrstah kotizacije ter o plenarnih predavateljicah oz. predavateljih. Le ti bodo štirje;  po ena predavateljica iz Slovenije in  Hrvaške; eden predavatelj iz Srbije ter kot posebna gostja – dr. Diane Dressel, ki prihaja na konferenco na povabilo organizatorjev kot vodja  Pedagoškega oddelka znamenitega Židovskega muzeja iz Berlina ( Nemčija ).

Plenarni predavatelji bodo imeli na voljo 45 minut v katerih nas bodo seznanili s svojimi pogledi in izkušnjami povezanimi z  muzejsko pedagogiko.

Vsak konferenčni  dan bomo uvodoma poslušali po dve plenarni predavanji in sicer :

V petek 15. marca 2019 :

  • Dr. Diana Dressel, Jüdisches Museum Berlin;  Vodja  Pedagoškega oddelka Židovskega muzeja: The experiences and the lessons learned of the Jewish Museum Berlin in cooperation with schools
  • Brigita Strnad, Umetnostna galerija Maribor, muzejska svetovalka : IKT v kontekstu umetnostnega muzeja kot obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v šoli

ter v soboto 16. marca 2019:

  • Katarina Petrović, zasebna predavateljica, Zagreb : Muzej kao mjesto formalnog učenja za osnovnu i srednju školu –  ispitivanje uspješnosti alternativnih metoda poučavanja
  • Mag. Dragan Kiurski, Narodni muzej Kikinda & Muzejsko društvo Srbije :  Kako uče deca u muzeju?

Vsak predavatelj bo v okviru svojega predavanja namenil na koncu nekaj časa tudi za diskusijo oziroma odgovorom na vaša morebitna vprašanja.

Povzetke plenarnih predavanj bomo objavili  sredi meseca decembra letos.

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

Kako se prijaviti ?

 Za vas smo pripravili več opcij udeležbe : kot aktivni udeleženci oziroma kot splošni  ( recimo pogojno »pasivni« ) udeleženci. Aktivni udeleženci imate kajpak nekoliko ugodnejšo ( znižano ) kotizacijo.  Za občutek naj navedemo, da  je bilo na letošnji 2. konferenci ( Ljubljana  marec 2018 ) od 95 udeleženk in udeležencev  približno 2/3  aktivnih – torej s predstavitvijo referata ali  plakata. Spodaj boste našli posebej prijavnici za splošno oz. aktivno udeležbo.

POZOR: prijave za aktivno udeležbo nam morate poslati najkasneje do 15. Januarja 2019; v kolikor pa želite izkoristiti dodatno znižano kotizacijo ( »early bird« prijava ), pa nam le-to morate poslati najkasneje do vključno 24.XII. 2018.

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

Finalni konferenčni program

Odziv na razpis za aktivno konferenčno udeležbo je nadvse pozitiven, zato lepa hvala vsem, ki ste v  naši konferenci prepoznali svoj izziv in smisel sodelovanja ter  izmenjave dobrih praks ter strokovnih spoznanj na področju  teorije in prakse muzejske pedagogike.  Veseli spoznanje, da je – za razliko od prva izvedbe lani v Mariboru  – letošnji interes za aktivno udeležbo mnogo večji tudi s strani zaposlenih iz vzgoje in izobraževanja. Kajpak se udejanja  tudi ambicija mednarodne razsežnosti konference, saj bodo med nami številni udeleženci tako iz Hrvaške, kakor iz Srbije ter iz BIH. Programski odbor pod vodstvom dr. Metode Kemperl  je  opravil svoje delo in dogovoril finalni nabor aktivnih referentov oziroma predstavitev plakatov ( glejte spodaj objavljeni končni program! ).

Vse prijavljene udeležence pa prosimo, da nam do 19.II. pošljejo izpolnjene prijavnice za udeležbo v posameznih sekcijah.

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

KOT SOORGANIZATORJI SE NAM PRIDRUŽUJE ICOM BOSNE IN HERCEGOVINE

»Konzorciju« soorganizatorjem so se pridružili tudi kolegice in kolegi iz ICOM Bosne in Hercegovine – prisrčno dobrodošliTo kajpak pomeni, da bomo izkušnje in dobre prakse ter poglede na stanje in razvoj muzejske pedagogike delili tudi z njimi.

Druga dobra novica se nanaša na Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport. Namreč – državna sekretarka iz omenjenega ministrstva dr. Andreja Barle Lakota nas bo uvodoma na otvoritvi konference pozdravila. Ministrica, ki bo prav takrat v Lisboni, pa nam želi dobro izvedbo konference !

PRIDRUŽIL SE NAM BO MINISTER ZA KULTURO

Priprave na konferenco potekajo v intenzivnem tempu. Prve prijave za udeležbo smo že prejeli. Bi pa še enkrat opozorili na rok za prijavo aktivnih udeležencev : to je najkasneje do 25. januarja. Prijavnico boste našli nekoliko nižje; pri čemer aktivne prijavitelje prosimo, da prav tako do 25. januarja pošljejo še kratek povzetek svojega referata (do 100 besed)oziroma prezentacije plakata. Pa še spodbudna novica: udeležence konference bo med drugimi uvodoma pozdravil in nagovoril tudi gospod Anton Peršak – minister RS za kulturo !

Evropsko leto kulturne dediščine

»Rdeča nit« konference bo  Evropsko leto kulturne dediščine. Namen  le-tega je spodbuditi skupno doživljanje evropske kulturne dediščine in zavedanje o njenem pomenu kot skupni dobrini, izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Cilji pa so spodbujati in podpirati prizadevanja EU, držav članic ter regionalnih in lokalnih organov, v sodelovanju s sektorjem kulturne dediščine in širšo civilno družbo, za zaščito, varstvo, ponovno uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo evropske kulturne dediščine, tudi v mednarodnih odnosih EU. Evropsko leto bo tudi okrepilo prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu prek podpore kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, spodbujanja ustvarjanja in inovacij, trajnostnega turizma in zaposlovanja.

Za izvedbo evropskega leta v državah članicah EU bodo skrbeli nacionalni koordinatorji, ki se bodo o posameznih aktivnostih usklajevali na srečanjih Komisije, kjer bodo prisotni tudi poslanci Evropskega parlamenta. Maja Dimitrovski, vodja kabineta na Ministrstvu za kulturo, bo v Sloveniji koordinirala medresorsko nacionalno in lokalno povezovanje ter izvajanje aktivnosti na področju kulturne dediščine. Ministrstvo je pozvalo javne zavode s področja kulture, da načrtujejo aktivnosti, ki jih bodo v letu 2018 izvedli v sklopu evropskega leta. K aktivnemu sodelovanju pa bo ministrstvo povabilo tudi deležnike s področja drugih sektorjev, tj. izobraževanje, raziskovalna dejavnost, gospodarstvo, okolje in prostor, socialne zadeve. Prav s sodelovanjem, h kateremu poziva in stremi Ministrstvo za kulturo, se lahko zagotovi dostopnost in pravica do kulturne dediščine ter krepitev potencialov za mirne in demokratične družbe, trajnostni razvoj ter spodbujanje kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti.

Temu sodelovanju se pridružuje tudi naš zavod EDUCA izobraževanje, ki bo v okviru konference  ŠOLA in MUZEJI 23. In 24. marca v Ljubljani  prav kulturni dediščini namenil posebno pozornost.

Prvi strokovni posvet je zaključen – uspešno in navdušujoče!

Konferenčni center City hotela v Mariboru je bil zadnji vikend v mesecu maju prizorišče 1. nacionalnega strokovnega posveta ŠOLA IN MUZEJI.

 

Najbrž bo šele čas pokazal, kakšne sledi je za seboj pustil posvet tako za muzejske pedagoge/kustose, kakor tudi za udeležene iz šol oziroma vrtcev. Iz analize anket ter iz številnih komunikacij tekom izvedbe posveta pa je nedvomno bilo zaznati obilo pozitivnih občutkov in medsebojnega navdušenja s strani udeležencev. Le-ti so poudarjali predvsem:

  • zanimivost in aktualnost predstavljenih referatov, plakatov in delavnic,
  • inovativnost in kreativnost mnogih predstavljenih muzejsko-pedagoških projektov in dobrih praks,
  • njihovo praktično in konkretno naravnanost ter uporabnost v neposredni praksi,
  • potrditev lastnih praks in pristopov,
  • željo in ambicijo po tesnejšem medsebojnem povezovanju in izmenjavi izkušenj, pogledov, pristopov …

 

Kot dodaten »produkt« posveta so organizatorji pripravili obsežen e-zbornik z objavljenimi referati, predstavitvami plakatov oziroma prikazov delavnic. Prebiranje le-tega bo bralcu predstavljalo ne samo vpogled v bogato aktualno muzejsko/pedagoško dogajanje na Slovenskem, temveč tudi morebiten navdih in izziv za lastno pedagoško prakso.

Celoten zapis o izvedbi ter nadaljnjih vizijah glede posveta pa si lahko ogledate v članku, ki je izšel v zadnji dvojni številki revije EDUCA.

 

Še enkrat pa se organizatorji zahvaljujemo vsem udeleženkam in udeležencem za enkratno strokovno druženje in izmenjavo čudovitih dobrih praks in pogledov na muzejsko pedagogiko !

Tukaj si lahko ogledate fotogalerijo dogodka, pripravili pa smo tudi video povzetek dogajanja.

Organizaciji posveta se je pridružil Zavod RS za šolstvo

Organizatorjem strokovnega posveta ( EDUCA izobraževanje ter Skupnosti muzejev  Slovenije ) se je pridružil še Zavod Rs za šolstvo, ki na ta način kaže naklonjenost do tega edinstvenega posveta in interes, da se ga udeleži kar  največ udeležencev iz  šol in vrtcev ! Direktor  zavoda dr.Vinko Logaj pa nas bo uvodoma počastil s pozdravnim nagovorom.

Več o programu najdete tukaj.

Kulturni bazar 2017

V Četrtek 30.marca bo v Cankarjevem domu potekal Kulturni bazar 2017. Svoje programe za otroke in mladino bo predstavilo okoli 300 ustanov. Bazarja se bomo udeležili tudi mi ( EDUCA izobraževanje v sodelovanju s  Skupnostjo muzejev Slovenije ). Predstavili se bomo z animacijo potencialnih udeležencev našega majskega posveta.