Novice

Finalni konferenčni program

Odziv na razpis za aktivno konferenčno udeležbo je nadvse pozitiven, zato lepa hvala vsem, ki ste v  naši konferenci prepoznali svoj izziv in smisel sodelovanja ter  izmenjave dobrih praks ter strokovnih spoznanj na področju  teorije in prakse muzejske pedagogike.  Veseli spoznanje, da je – za razliko od prva izvedbe lani v Mariboru  – letošnji interes za aktivno udeležbo mnogo večji tudi s strani zaposlenih iz vzgoje in izobraževanja. Kajpak se udejanja  tudi ambicija mednarodne razsežnosti konference, saj bodo med nami številni udeleženci tako iz Hrvaške, kakor iz Srbije ter iz BIH. Programski odbor pod vodstvom dr. Metode Kemperl  je  opravil svoje delo in dogovoril finalni nabor aktivnih referentov oziroma predstavitev plakatov ( glejte spodaj objavljeni končni program! ).

Vse prijavljene udeležence pa prosimo, da nam do 19.II. pošljejo izpolnjene prijavnice za udeležbo v posameznih sekcijah.

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

KOT SOORGANIZATORJI SE NAM PRIDRUŽUJE ICOM BOSNE IN HERCEGOVINE

»Konzorciju« soorganizatorjem so se pridružili tudi kolegice in kolegi iz ICOM Bosne in Hercegovine – prisrčno dobrodošliTo kajpak pomeni, da bomo izkušnje in dobre prakse ter poglede na stanje in razvoj muzejske pedagogike delili tudi z njimi.

Druga dobra novica se nanaša na Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport. Namreč – državna sekretarka iz omenjenega ministrstva dr. Andreja Barle Lakota nas bo uvodoma na otvoritvi konference pozdravila. Ministrica, ki bo prav takrat v Lisboni, pa nam želi dobro izvedbo konference !

PRIDRUŽIL SE NAM BO MINISTER ZA KULTURO

Priprave na konferenco potekajo v intenzivnem tempu. Prve prijave za udeležbo smo že prejeli. Bi pa še enkrat opozorili na rok za prijavo aktivnih udeležencev : to je najkasneje do 25. januarja. Prijavnico boste našli nekoliko nižje; pri čemer aktivne prijavitelje prosimo, da prav tako do 25. januarja pošljejo še kratek povzetek svojega referata (do 100 besed)oziroma prezentacije plakata. Pa še spodbudna novica: udeležence konference bo med drugimi uvodoma pozdravil in nagovoril tudi gospod Anton Peršak – minister RS za kulturo !

Evropsko leto kulturne dediščine

»Rdeča nit« konference bo  Evropsko leto kulturne dediščine. Namen  le-tega je spodbuditi skupno doživljanje evropske kulturne dediščine in zavedanje o njenem pomenu kot skupni dobrini, izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Cilji pa so spodbujati in podpirati prizadevanja EU, držav članic ter regionalnih in lokalnih organov, v sodelovanju s sektorjem kulturne dediščine in širšo civilno družbo, za zaščito, varstvo, ponovno uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo evropske kulturne dediščine, tudi v mednarodnih odnosih EU. Evropsko leto bo tudi okrepilo prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu prek podpore kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, spodbujanja ustvarjanja in inovacij, trajnostnega turizma in zaposlovanja.

Za izvedbo evropskega leta v državah članicah EU bodo skrbeli nacionalni koordinatorji, ki se bodo o posameznih aktivnostih usklajevali na srečanjih Komisije, kjer bodo prisotni tudi poslanci Evropskega parlamenta. Maja Dimitrovski, vodja kabineta na Ministrstvu za kulturo, bo v Sloveniji koordinirala medresorsko nacionalno in lokalno povezovanje ter izvajanje aktivnosti na področju kulturne dediščine. Ministrstvo je pozvalo javne zavode s področja kulture, da načrtujejo aktivnosti, ki jih bodo v letu 2018 izvedli v sklopu evropskega leta. K aktivnemu sodelovanju pa bo ministrstvo povabilo tudi deležnike s področja drugih sektorjev, tj. izobraževanje, raziskovalna dejavnost, gospodarstvo, okolje in prostor, socialne zadeve. Prav s sodelovanjem, h kateremu poziva in stremi Ministrstvo za kulturo, se lahko zagotovi dostopnost in pravica do kulturne dediščine ter krepitev potencialov za mirne in demokratične družbe, trajnostni razvoj ter spodbujanje kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti.

Temu sodelovanju se pridružuje tudi naš zavod EDUCA izobraževanje, ki bo v okviru konference  ŠOLA in MUZEJI 23. In 24. marca v Ljubljani  prav kulturni dediščini namenil posebno pozornost.

Prvi strokovni posvet je zaključen – uspešno in navdušujoče!

Konferenčni center City hotela v Mariboru je bil zadnji vikend v mesecu maju prizorišče 1. nacionalnega strokovnega posveta ŠOLA IN MUZEJI.

 

Najbrž bo šele čas pokazal, kakšne sledi je za seboj pustil posvet tako za muzejske pedagoge/kustose, kakor tudi za udeležene iz šol oziroma vrtcev. Iz analize anket ter iz številnih komunikacij tekom izvedbe posveta pa je nedvomno bilo zaznati obilo pozitivnih občutkov in medsebojnega navdušenja s strani udeležencev. Le-ti so poudarjali predvsem:

  • zanimivost in aktualnost predstavljenih referatov, plakatov in delavnic,
  • inovativnost in kreativnost mnogih predstavljenih muzejsko-pedagoških projektov in dobrih praks,
  • njihovo praktično in konkretno naravnanost ter uporabnost v neposredni praksi,
  • potrditev lastnih praks in pristopov,
  • željo in ambicijo po tesnejšem medsebojnem povezovanju in izmenjavi izkušenj, pogledov, pristopov …

 

Kot dodaten »produkt« posveta so organizatorji pripravili obsežen e-zbornik z objavljenimi referati, predstavitvami plakatov oziroma prikazov delavnic. Prebiranje le-tega bo bralcu predstavljalo ne samo vpogled v bogato aktualno muzejsko/pedagoško dogajanje na Slovenskem, temveč tudi morebiten navdih in izziv za lastno pedagoško prakso.

Celoten zapis o izvedbi ter nadaljnjih vizijah glede posveta pa si lahko ogledate v članku, ki je izšel v zadnji dvojni številki revije EDUCA.

 

Še enkrat pa se organizatorji zahvaljujemo vsem udeleženkam in udeležencem za enkratno strokovno druženje in izmenjavo čudovitih dobrih praks in pogledov na muzejsko pedagogiko !

Tukaj si lahko ogledate fotogalerijo dogodka, pripravili pa smo tudi video povzetek dogajanja.

Organizaciji posveta se je pridružil Zavod RS za šolstvo

Organizatorjem strokovnega posveta ( EDUCA izobraževanje ter Skupnosti muzejev  Slovenije ) se je pridružil še Zavod Rs za šolstvo, ki na ta način kaže naklonjenost do tega edinstvenega posveta in interes, da se ga udeleži kar  največ udeležencev iz  šol in vrtcev ! Direktor  zavoda dr.Vinko Logaj pa nas bo uvodoma počastil s pozdravnim nagovorom.

Več o programu najdete tukaj.

Kulturni bazar 2017

V Četrtek 30.marca bo v Cankarjevem domu potekal Kulturni bazar 2017. Svoje programe za otroke in mladino bo predstavilo okoli 300 ustanov. Bazarja se bomo udeležili tudi mi ( EDUCA izobraževanje v sodelovanju s  Skupnostjo muzejev Slovenije ). Predstavili se bomo z animacijo potencialnih udeležencev našega majskega posveta.

 

Velik odziv aktivnih udeležencev

22.III. smo zaključili s sprejemanjem povzetkov s strani aktivnih udeležencev. Prejeli smo kar 44 predlogov za aktivno udeležbo ( referati, delavnice in plakati ) tako s strani muzejskih pedagogov, kakor tudi s strani osnovnih in srednjih šol ter vrtcev in nekaterih drugih ustanov.

Lepa hvala vsem za izjemen odziv ! Naslovi vaših aktivnih prispevkov ter vsebina poslanih povzetkov obeta pestro, bogato in kvalitetno dogajanje na posvetu. Organizacijski odbor bo do ponedeljka 27.marca opravil končen izbor aktivnih udeležencev ter na tej osnovi sestavil finalno verzijo programa posveta, ki ga bomo do konca meseca marca objavili na tem spletnem portalu.